Kwaliteitsborging

RijnlandRoute (NL)

2020-10-02T14:28:28+00:00

Belangrijkste voordelen De betonsterkte-ontwikkeling is real-time op het webplatform te volgen en de uitvoerder wordt via sms-berichten op de hoogte gehouden van het bereiken van de streefsterkte van het beton: inzicht in meetdata en korte communicatielijnen versterkt de samenwerking tussen de betrokkenen. Besparing bouwtijd door zodra het mogelijk is [...]

Stormvloedkering Nieuwpoort (BE)

2020-10-02T13:10:04+00:00

Belangrijkste voordelen Op cruciale plekken de sterkteontwikkeling van het beton volgen. Bouwtijd en kosten besparen door tijdig te ontkisten. Sterktemeting met ConSensor is betrouwbaarder, sneller, goedkoper en makkelijker dan druksterktemeting van kubussen die op de bouwplaats zijn verhard. Versterkt de samenwerking tussen de betrokkenen op de bouwplaats en heeft [...]

Zalmhaven I Rotterdam (NL)

2021-02-09T20:35:43+00:00

Belangrijkste voordelen Sensoren in bijna elke gewenste lengte op bestelling. Langste standaardmaat op voorraad: 10 meter. Cyclustijden halen of verkorten op basis van betrouwbare meetgegevens. Kwaliteitsborging: ook achteraf aan de hand van pdf- en excelrapportages aantonen dat aan de eisen is voldaan. > Lees verder over andere voordelen Projectgegevens [...]

Nuon Magnum Energiecentrale Eemshaven (NL)

2020-10-02T13:00:58+00:00

Belangrijkste voordelen Meetgegevens gedurende 3 uitvoeringsfasen beschikbaar: voorbereiding (betonmengsel), verharding (na het storten) en uitgehard (kwaliteitscontrole). Kwaliteitscontrole aan de hand van betrouwbare meetgegevens van o.a. de temperatuurgradiënt en de omgevingstemperatuur tijdens het storten en uitharden van het beton. > Lees verder over andere voordelen Projectgegevens Nieuwbouw: Nuon Magnum [...]

Ga naar de bovenkant