Voordelen

Geavanceerde betonsensor
ConSensor heeft in 2010 een geavanceerde betonsensor op de markt gebracht die gebruikmaakt van twee meetmethoden: die van de gewogen rijpheid en van de elektrische geleidbaarheid. Door de combinatie van deze twee meetmethoden kan ConSensor voor meerdere toepassingen in de betonbouw worden gebruikt. De apparatuur wordt in samenwerking met een team van specialisten continu doorontwikkeld. Hierdoor sluiten nieuwe technische functies aan op de wensen en eisen van de betonsector. Tot op heden is de meetmethode van ConSensor door geen ander systeem geëvenaard. De ConSensor-technologie is de droom van elk bouwteam: op elk moment van de dag, waar je ook bent, inzicht hebben in alle aspecten van het uithardingsproces van beton.

 Belangrijke technische voordelen

 • Met één systeem de gehele betoncyclus monitoren: van voorbereiding (betonmengsel, ijklijn), in het werk (zettingsmoment en verharding) tot en met het eindresultaat (kwaliteitscontrole van uitgehard beton op basis van de geleidbaarheid).
 • Apparatuur is door de combinatie van twee meetmethoden – gewogen rijpheid en elektrische geleidbaarheid – geschikt voor verschillende toepassingen.
 • DataBox is eenvoudig te installeren en te bedienen; heeft een aan/uit-knop en een waarschuwingsled.
 • Compacte sensoren kunnen gemakkelijk op elke plek in de constructie aangebracht worden.
 • IJklijn wordt automatisch berekend en is direct online beschikbaar voor metingen op de bouwplaats. Meten op de bouwplaats kan al beginnen als de ijklijn nog niet klaar is. Dit vermindert de kans op fouten.
 • Begint automatisch te meten als het beton is gestort.
 • Sterktemeting met ConSensor is betrouwbaarder, sneller, goedkoper en makkelijker dan druksterktemeting van kubussen die op de bouwplaats zijn verhard.
 • Realtime de temperatuur, geleidbaarheid, berekende betonsterkte en overige informatie op het webplatform volgen.
 • Webplatform is door de overzichtelijke navigatie gebruiksvriendelijk.
 • Sms-berichten ontvangen bij het bereiken van bijvoorbeeld de streefsterkte of opgegeven temperatuurwaarden.
 • Gemakkelijk meetgegevens verwerken als Excel- of pdf-bestand voor verschillende soorten rapportages.

> Lees verder over het systeem en toonaangevende voorbeelden.

Kwaliteitsborging
ConSensor geeft elk bouwproject een boost. De technische voordelen leiden tot economische voordelen en hebben een positieve impact op het bouwproces. Zoals: op grond van betrouwbare gegevens de juiste beslissing nemen; geen kostbare tijd verliezen en geen risico’s nemen; efficiënt werken en achteraf kunnen aantonen dat de geleverde bouwprestatie voldoet aan de gestelde eisen. Kwaliteitsborging is niet in geld uit te drukken, maar heeft een toegevoegde waarde op korte en op langere termijn.

Positief rendement
De investering in ConSensor verdient zich op korte termijn terug. Door gebruik te maken van nieuwe technische mogelijkheden die het systeem biedt, wordt ook indirect geïnvesteerd in mensen. Het ConSensor-systeem geeft de betrokkenen inzicht in het bouwproces en brengt partijen bij elkaar. Wie goed samenwerkt, heeft meer plezier in zijn werk en presteert beter. En betere samenwerking zorgt voor meer kwaliteit en een hogere productiviteit.

Duurzaam bouwen
Het milieu minder belasten, alternatieve bindmiddelen, meewerken aan minder CO2-uitstoot… Ook dat kan met ConSensor.
Zo is het bijvoorbeeld mogelijk het cementverbruik te verminderen door de betonmix aan te passen aan de weersomstandigheden. De sensor kan ook geopolymeerbeton of andere alternatieve betonmengsels zonder cement monitoren. Samen bouwen aan de toekomst, daar werkt ConSensor graag aan mee.

Meerwaarde
De meerwaarde van ConSensor meer dan de som van de technische en economische voordelen. Door de combinatie van twee meetmethoden wordt de apparatuur gebruikt voor meerdere toepassingen in de betonbouw. De geavanceerde technologie is de droom van elk bouwteam: op elk moment van de dag, waar je ook bent, inzicht hebben in het uithardingsproces van het beton. Van begin tot eind betrokken zijn en de werkrapportages kunnen onderbouwen met accurate meetgegevens. Trots zijn op het geleverde werk. Dat is bouwen met ConSensor.

Belangrijke economische voordelen

 • Op basis van betrouwbare meetgegevens bouwtijd en -kosten besparen door:
  • Cyclustijden te halen of te verkorten;
  • Op het juiste moment voorspanning aan te brengen;
  • Tijdig te ontkisten of te herstempelen;
  • Bouwmateriaal met maximale efficiëntie in te zetten.
 • Inzicht in meetdata en korte communicatielijnen versterken de samenwerking tussen de aannemer, constructeur, betontechnoloog, bekistingsleverancier en betoncentrale.
 • Streven naar kwaliteitsbewustzijn: werken met zekerheid vermindert de kans op fouten en vergroot het werkplezier.
 • Kwaliteitsborging: ook achteraf aan de hand van excel- en pfd-rapportages aantonen dat aan de eisen is voldaan.
 • Optimaliseren betonrecept: door meten minder cement gebruiken, minder CO2-uitstoot en lagere kosten.
 • Monitoren van betonmengsels zonder cement, zoals geopolymeerbeton.
 • DataBox is robuust, onderhoudsarm en verdient zichzelf in korte tijd terug.

> Lees verder over toonaangevend praktijkvoorbeelden.

Betrouwbaar bouwen
Bouwen is een gecompliceerd proces vanwege de vele factoren waarmee rekening dient te worden gehouden: onverwachte maatregelen, de stap naar duurzaam, CO2-uitstoot, Cradle to Cradle (C2C), maatschappelijk verantwoord ondernemen, kwaliteitsborging, op afstand nauwlettend meekijken, de anderhalvemetermaatschappij…
Technische ontwikkelingen bieden nieuwe mogelijkheden en door veranderingen in de samenleving ontstaan nieuwe behoeften. Het vakmanschap verandert. Ook in de bouw is dit een realiteit. Om grip te hebben op het bouwproces is het gebruik van ICT een noodzaak.
In de betonbouw is ConSensor een betrouwbare partner. De robuuste betonsensor maakt gebruik van geavanceerde technologie. Sinds 2010 is het de enige sensor die op twee manieren de druksterkte van uithardend beton berekent: volgens de methode van gewogen rijpheid en die van de geleidbaarheid. Door de combinatie van deze twee meetmethoden heeft de gebruiker meer zekerheid. Efficiënt en betrouwbaar bouwen. Staan voor kwaliteit. Dat is voor ConSensor een vanzelfsprekendheid.

Streven naar perfectie
Technologie als gereedschap. Betrouwbaar en eenvoudig in gebruik. Openstaan voor suggesties van gebruikers en dealers. Ingaan op specifieke meetvragen. Kennis hebben van beton en op de hoogte zijn van de nieuwste technische ontwikkelingen. Dit alles is de kern van ConSensor.
ConSensor is koploper op het gebied van nieuwe technologieën die de eigenschappen van beton meten. Samen met technische universiteiten en ingenieursbureaus werkt ConSensor voortdurend aan betere sensoren en nieuwe meetmethoden voor beton. Streven naar perfectie is evalueren, vooruitkijken en continu in ontwikkeling zijn.

> Lees verder over toonaangevende praktijkvoorbeelden.