Voordelen

Geavanceerde betonsensor
ConSensor heeft in 2010 een geavanceerde betonsensor ontwikkeld die gebruik maakt van twee meetmethoden: de gewogen rijpheid (NEN 5970) en de elektrische geleidbaarheid. De technologie van ConSensor is voor meerdere toepassingen in de betonbouw te gebruiken. De apparatuur wordt in samenwerking met een team van specialisten continue doorontwikkeld. Hierdoor sluiten nieuwe technische functies aan op de huidige wensen en eisen van de betonsector.
Tot op heden is deze unieke meetmethode door geen ander systeem geëvenaard.ConSensor is de droom van elk bouwteam: op elk moment van de dag, waar je ook bent, inzicht hebben in het uithardingsproces van beton.

Belangrijke technische voordelen

 • Eenvoudig te bedienen DataBox, heeft een aanzetknop en twee waarschuwingslampjes: groen en rood.
 • Compacte sensoren die gemakkelijk op elke plek in de constructie aangebracht kunnen worden.
 • Gebruiksvriendelijk webplatform: overzichtelijke navigatie.
 • Real-time de temperatuur, geleidbaarheid, berekende betonsterkte en overige informatie op het webplatform volgen.
 • Extra toepassingsmogelijkheden door de combinatie van twee meetmethoden: gewogen rijpheid en elektrische geleidbaarheid.
 • Met één systeem de gehele betoncyclus monitoren: van voorbereiding (betonmengsel, ijklijn), in het werk (zettingsmoment en verharding) tot en met het eindresultaat (kwaliteitscontrole van uitgehard beton op basis van de geleidbaarheid).
 • Sms-berichten ontvangen bij het bereiken van bijvoorbeeld de streefsterkte of opgegeven temperatuur waarden.
 • Het ConSensor-systeem is betrouwbaarder, sneller en gemakkelijker dan het bepalen van de druksterkte van kubussen die op de bouwplaats zijn verhard.
 • IJklijn wordt automatisch berekend en is direct online beschikbaar voor metingen op de bouwplaats. Meten op de bouwplaats kan al beginnen als de ijklijn nog niet klaar is. Dit vermindert de kans op fouten.
 • Begint automatisch te meten als het beton is gestort.
 • Meetgegevens eenvoudig te verwerken als Excel- of pdf bestand voor verschillende soorten rapportages.

> Lees verder over het systeem en toonaangevende voorbeelden

Kwaliteitsborging
ConSensor geeft een boost aan een bouwproject. De technische voordelen leiden tot economische voordelen en hebben een positieve impact op het bouwproces. Op grond van betrouwbare gegevens de juiste beslissing nemen. Geen kostbare tijd verliezen en geen risico’s nemen. Efficiënt werken en achteraf kunnen aantonen dat de geleverde bouwprestatie voldoet aan de gestelde eisen.

Meerwaarde
Investeren betekent verwachtingen hebben. Positief rendement. Bij voorkeur op korte termijn. En dat is ConSensor. Niet alleen gebruik maken van technische mogelijkheden, maar ook investeren in mensen. Ze betrekken, motiveren en inzicht geven in het bouwproces. Partijen bij elkaar brengen die dankzij het systeem van ConSensor goed en efficiënt samenwerken.
De meerwaarde van ConSensor is meer dan de som van de technische en economische voordelen. Dat is oog hebben voor de kwaliteit van het bouwtraject: van begin tot eind. Kwaliteitsborging is niet in geld uit te drukken. Kwaliteit is het visitekaartje de bouwers. Dat is trots zijn op je werk. En daar werkt ConSensor graag aan mee.

Duurzaam bouwen
Met de ConSensor technologie is het mogelijk het betonrecept te optimaliseren. Door te meten kan de betonmix aangepast worden aan de actuele temperatuur en kan het cementverbruik omlaag. De betonsensor wordt ook gebruikt voor het monitoren van betonmengsels zonder cement, zoals geopolymeerbeton. In een moeite door duurzaam bouwen en meewerken aan minder CO2-uitstoot. Ook dat is mogelijk met ConSensor.

Belangrijke economische voordelen

 • Op basis van betrouwbare meetgegevens bouwtijd en -kosten besparen door:
  • Cyclustijden te halen of verkorten;
  • Op het juiste moment voorspanning aan te brengen;
  • Tijdig te ontkisten of te herstempelen;
  • Bouwmateriaal met maximale efficiëntie in te zetten.
 • Inzicht in meetdata en korte communicatielijnen versterken de samenwerking tussen de betontechnoloog, betonleverancier, aannemer en constructeur.
 • Streven naar kwaliteitsbewustzijn: werken met zekerheid vermindert de kans op fouten en vergroot het werkplezier.
 • Kwaliteitsborging: ook achteraf aan de hand van Excel- en pfd rapportages aantonen dat aan de eisen is voldaan.
 • Optimaliseren betonrecept: door meten minder cement gebruiken, minder CO2 uitstoot en lagere kosten.
 • Monitoren van betonmengsels zonder cement, zoals geopolymeerbeton.
 • DataBox is robuust, onderhoudsarm en verdient zichzelf in korte tijd terug.

> Lees verder over toonaangevend praktijkvoorbeelden.

Betrouwbaar bouwen
Een gecompliceerd proces. Onverwachte maatregelen. Duurzaam, CO2 uitstoot, C2C, MVO. Kwaliteitsborging, op afstand nauwlettend meekijken, de anderhalve meter maatschappij. Technische ontwikkelingen bieden nieuwe mogelijkheden en door veranderingen in de markt ontstaan nieuwe behoeften. Het vakmanschap verandert. Ook in de bouw is dit een realiteit. Om grip te hebben op het bouwproces is het gebruik van ICT een noodzaak.
In de betonbouw is ConSensor een betrouwbare partner. De robuuste betonsensor maakt gebruik van geavanceerde technologie. Sinds 2009 is het de enige sensor die op twee manieren de druksterkte van uithardend beton berekent: volgens de gewogen rijpheid en geleidbaarheid methode. Door de combinatie van deze twee meetmethoden heeft de gebruiker meer zekerheid. Efficiënt en betrouwbaar bouwen. Staan voor kwaliteit. Dat is voor ConSensor vanzelfsprekend.

Streven naar perfectie
Technologie als gereedschap. Betrouwbaar en eenvoudig in gebruik. Open staan voor suggesties van gebruikers en dealers. Ingaan op specifieke meetvragen. Kennis hebben van beton en op de hoogte zijn van de nieuwste technische ontwikkelingen.
ConSensor is koploper op het gebied van nieuwe technologieën voor het meten van de eigenschappen van beton. Samen met technische universiteiten en ingenieursbureaus werkt ConSensor voortdurend aan nieuwe en betere sensoren en meetmethoden voor beton. Streven naar perfectie is evalueren, vooruitkijken en continue in ontwikkeling zijn.