Belangrijkste voordelen

  • Versterkt de samenwerking tussen de betrokkenen op de bouwwerkplaats en heeft een positieve invloed op de bouwkwaliteit.
  • Alle informatie is real-time online te volgen en de uitvoerder wordt via sms-berichten op de hoogte gehouden van het bereiken van de streefsterkte.
  • Aan de hand van betrouwbare meetgegevens het juiste moment bepalen voor het aanbrengen van de voorspanning in de brugdelen bepalen.
  • Bouwtijd besparen door op het juiste moment voor te spannen en door te gaan naar de volgende fase in het bouwproces.

> Lees verder over andere voordelen.

Projectgegevens

  • Opdrachtgever: Rijkswaterstaat
  • Aannemers: Mobilis, Dywidag en Van Gelder
  • Betonadviseur: Betoned
  • Architect: Quist Wintermans Architecten
  • Bijzonder: Vanaf twee oevers naar elkaar toe bouwen
  • Bouwperiode: 2010 – 2013
ConSensor-betonsterktemeting-voorspanning

Naar elkaar toewerken
De brug over de Waal over de A50 bij Ewijk-Valburg wordt gebouwd met segmenten die vanaf de wal met enorme vijzels over de pijlers van de brug naar hun plek worden geschoven. Aan beide kanten van de Waal wordt aan de brug gewerkt. Bij de bouw werken aannemers Mobilis, Dywidag en VanGelder samen. Een belangrijk moment voor alle betrokkenen is het bij elkaar komen van beide brugdelen.

Aanbrengen voorspanning in brugdelen
Tijdens de bouw wordt ConSensor toegepast om te meten of het beton sterk genoeg is voor het aanbrengen van de voorspanning in de segmenten. Daarnaast wordt ConSensor gebruikt voor het meten van de sterkteontwikkeling van het beton van de 50 meter hoge pylonen. Voor beide toepassingen is de timing essentieel. De betrokkenen kunnen de sterkteontwikkeling in real time op het webplatform volgen. Wanneer de streefsterkte bijna bereikt is krijgt de uitvoerder een sms-bericht, zodat op het juiste moment gehandeld kan worden.

Het aanbrengen van de voorspanning blijft een spannend moment, maar door ConSenser is er minder faalstress en meer zekerheid.