Belangrijkste voordelen

  • De betonsterkte-ontwikkeling is real-time op het webplatform te volgen en de uitvoerder wordt via sms-berichten op de hoogte gehouden van het bereiken van de streefsterkte van het beton: inzicht in meetdata en korte communicatielijnen versterkt de samenwerking tussen de betrokkenen.
  • Besparing bouwtijd door zodra het mogelijk is de wapening voor te spannen en te ontkisten.
  • Kwaliteitsborging: ook achteraf aan de hand van pdf en excelrapportages aantonen dat aan de eisen is voldaan.

> Lees verder over andere voordelen.

Projectgegevens

  • Opdrachtgever: Provincie Zuid-Holland
  • Aannemer: Comol5 internationale aannemerscombinatie van TBI-ondernemingen: Mobilis B.V. en Croonwolter&dros B.V., VINCI Construction Grands Projets S.A.S. en DEME Infra Marine Contractors B.V.
  • Betonleverancier: Cementbouw
  • Functie: Nieuwe verbinding tussen de A4 en A44
  • Bijzonder: Ambitieuze uitbreiding wegennet bestaande uit geboorde tunnel van 2,5 km, meerdere kunstwerken zoals viaducten en bruggen.
  • Bouwperiode: 2017 – 2022

Bouwen met een tunnelboormachine

De RijnlandRoute is een nieuwe wegverbinding tussen Katwijk (A44) en Leiden (A4). De weg lost huidige knelpunten op en garandeert doorstroming. Het meest imposante is de aanleg van een tunnel met 2 buizen van 2,5 km die onder Voorschoten doorloopt. Speciaal voor dit bouwproject is een tunnelboormachine ontworpen, een ‘rijdende fabriek’ van 100 meter lengte en een diameter van 11 meter. Comol5 is verantwoordelijk voor dit indrukwekkende bouwproject.

Wegen bouwen is ook een kunst
Over de A4 bij het knooppunt Hofvliet komen twee fly-overs. ConSensor is hierbij ingezet om de sterkte vast te stellen voor het aanbrengen van voorspanning en voor het bepalen van het ontkistingsmoment. De betrokkenen kunnen via het webplatform de meetgegevens in realtime volgen en ontvangen een sms-bericht als de streefsterkte is bereikt. Hierdoor kan op tijd worden voorgespannen en kan de bekisting op het juiste moment worden verwijderd. De korte communicatielijnen verminderen het risico op bouwfouten en versterken de samenwerking tussen de verschillende partijen. Dit is de kunst van bouwen in de 21e eeuw.