Belangrijkste voordelen

  • Met DataBox S4 tegelijkertijd 4 verschillende betonmengsels testen of 4 afzonderlijke metingen doen op te bouwplaats.
  • Meetgegevens van de 4 sensoren vergelijken in één grafiek, gemakkelijk de temperatuurgradiënt volgen.
  • De betonsterkte-ontwikkelingreal-time volgen op het webplatform, de uitvoerder wordt via sms-berichten op de hoogte gehouden van het bereiken van de streefsterkte en ingestelde temperatuurlimieten van het beton: inzicht in meetdata en korte communicatielijnen versterken de samenwerking tussen de betrokkenen.
  • Kwaliteitsborging: ook achteraf aan de hand van pdf enExcel rapportages aantonen dat aan de eisen is voldaan.

Projectgegevens

  • Aannemer: Jan de Nul-Galère
  • Bijzonder: fundering van massabeton voor energiecentrale
  • Bouwperiode: 2023-2024

Voor de te storten fundering van een groot bouwproject in België van aannemer Jan de Nul – Galère wordt gewerkt met de DataBox 4S. Voorafgaand aan het bouwtraject worden proeven gedaan met blokken beton van 1 kubieke meter met als doel verschillende betonmengsels en nabehandelingen met elkaar te vergelijken. Met de DataBox 4S wordt op verschillende niveaus in de enorme kubussen gemeten. Door deze metingen wordt inzicht verkregen in de te verwachten verhardingssnelheden en temperatuurgradiënten en wordt aan de hand hiervan de optimale combinatie van betonmengsel en nabehandeling gekozen.
Tijdens het storten van de fundering wordt ook gebruik gemaakt van de DataBox 4S. Hierdoor kan aannemer Jan de Nul – Galère niet alleen tijdens de bouw de temperatuur en de verharding monitoren, maar ook achteraf de kwaliteit van het massabeton aantonen.