Belangrijkste voordelen

  • Op cruciale plekken de sterkteontwikkeling van het beton volgen.
  • Bouwtijd en kosten besparen door tijdig te ontkisten.
  • Sterktemeting met ConSensor is betrouwbaarder, sneller, goedkoper en makkelijker dan druksterktemeting van kubussen die op de bouwplaats zijn verhard.
  • Versterkt de samenwerking tussen de betrokkenen op de bouwplaats en heeft een positieve invloed op de bouwkwaliteit.

> Lees verder over andere voordelen.

Projectgegevens

Indrukwekkend en groots
In de monding van de rivier de IJzer bij Nieuwpoort (België) wordt een stormvloedkering gebouwd. Vanaf de wal is een damwand te zien die boven het water uitsteekt. Achter de damwand bevindt zich een verrassend diepe bouwput waar een enorme hoeveelheid staal wordt verwerkt voor de wapening van de constructie van het landhoofd. De constructie is groots en indrukwekkend.

Sterkteontwikkeling volgen op cruciale plekken
De bouw is spectaculair en wordt uitgevoerd door THV Herbosch-Kiere – Jan De Nul. ConSensor is ingezet om de sterkteontwikkeling van het beton op diverse cruciale plekken te volgen. De uitvoerder ontvangt een sms-bericht over de betonsterkte, zodat het mogelijk is de bekisting op het juiste moment te verwijderen en het bouwproces zonder tijdverlies door kan gaan.
Hoe langer een bouwproject duurt, des te groter de tijdwinst en kostenbesparing, maar dat is niet het enige wat telt. De zekerheid dat de bekisting aantoonbaar op het juiste tijdstip verwijderd is, is ook essentieel.