Project omschrijving

Belangrijkste voordelen

  • Meetgegevens gedurende drie uitvoeringsfasen beschikbaar: voorbereiding (betonmengsel), ververharding (na het storten) en uitgehard (kwaliteitscontrole).
  • Kwaliteitscontrole aan de hand van betrouwbare meetgegevens van o.a. de temperatuurgradiënt en de omgevingstemperatuur tijdens het storten en uitverharden van het beton.

> Lees verder over andere gebruiksvoordelen

Projectgegevens

  • Nieuwbouw: Nuon Magnum Energiecentrale Eemshaven (NL)
  • Aannemer: Ballast Nedam
  • Betonleverancier: Oost-Groninger Betonmortelcentrale
  • Betonadviseur: Bouwsucces (Dr. A. van Beek)
  • Architect: RHDHV
  • Bijzonder: Eerste klimaatneutrale energiecentrale
  • Bouwperiode: 2009-2013

Temperatuurgradiënt toont risico op scheurvorming
Voor de nieuwbouw van de Nuon energiecentrale in de Eemshaven heeft Ballast Nedam de betonnen fundering gestort. Om tijdens het harden het risico op scheurvorming te controleren is de ConSensor meerdere keren ingezet, zowel bij de voorbereiding als bij de uitvoering.

Ruige omstandigheden
Vooraf zijn bij de Oost-Groninger Betoncentrale met de ConSensor ijklijnen opgesteld voor sterktemetingen volgens zowel de rijpheidmethode als de elektrische geleidbaarheidmethode. Bij het storten van de fundering zijn deze ijklijnen gebruikt om de sterkteontwikkeling van het beton op diverse plaatsen in de fundering te controleren. Daarnaast is de temperatuurgradiënt nauwgezet gevolgd. Ondanks de ruige weersomstandigheden zijn de metingen goed verlopen en kan ook achteraf de kwaliteit van het beton verantwoord worden.