Belangrijkste voordelen

  • Meetgegevens gedurende 3 uitvoeringsfasen beschikbaar: voorbereiding (betonmengsel), verharding (na het storten) en uitgehard (kwaliteitscontrole).
  • Kwaliteitscontrole aan de hand van betrouwbare meetgegevens van o.a. de temperatuurgradiënt en de omgevingstemperatuur tijdens het storten en uitharden van het beton.

> Lees verder over andere voordelen

Projectgegevens

  • Nieuwbouw: Nuon Magnum Energiecentrale Eemshaven (NL)
  • Aannemer: Ballast Nedam
  • Betonleverancier: Oost-Groninger Betonmortelcentrale
  • Betonadviseur: Bouwsucces (Dr. A. van Beek)
  • Architect: RHDHV
  • Bijzonder: Eerste klimaatneutrale energiecentrale
  • Bouwperiode: 2009 – 2013

Temperatuurgradiënt toont risico op scheurvorming
Voor de nieuwbouw van de Nuon-energiecentrale in de Eemshaven heeft Ballast Nedam de betonnen fundering gestort. Om tijdens het harden het risico op scheurvorming te controleren, is ConSensor meerdere keren ingezet, zowel bij de voorbereiding als bij de uitvoering.

Ruige omstandigheden
Vooraf zijn met ConSensor bij de Oost-Groninger Betonmortelcentrale ijklijnen opgesteld voor sterktemetingen, zowel volgens de methode van de gewogen rijpheid, als die van de elektrische geleidbaarheid. Bij het storten van de fundering zijn deze ijklijnen gebruikt om de sterkteontwikkeling van het beton op diverse plaatsen in de fundering te controleren. Daarnaast is de temperatuurgradiënt nauwgezet gevolgd. Ondanks de ruige weersomstandigheden zijn de metingen goed verlopen en kan ook achteraf de kwaliteit van het beton aangetoond worden.