Belangrijkste voordelen

  • Speciaal voor dit project zijn sensoren van 25 meter lang gemaakt. Langste standaardmaat: 10 meter andere lengtes op bestelling.
  • Zekerheid over de sterkteontwikkeling van onderwaterbeton.
  • Op basis van betrouwbare meetgegevens wordt er efficiënt gewerkt.
  • Kwaliteitsborging: ook achteraf aan de hand van pdf en excelrapportages aantonen dat aan de eisen is voldaan.

> Lees verder over andere voordelen.

Projectgegevens

  • Naam project: Leopold II-tunnel
  • Opdrachtgever: Gemeente Brussel
  • Aannemer: Circul2020: Jan De Nul, Besix en Engie-Fabricom
  • Bijzonder: Logistieke uitdaging: 8 uur per dag, 3 jaar lang op een unieke bouwlocatie: 24 meter diep en 2,5 km lang.
  • Bouwperiode: 2018 – 2021

Bouwen aan een belangrijke schakel
In Brussel wordt 3 jaar gewerkt aan de renovatie van de Leopold II-tunnel. De langste tunnel van België (2,5 km) is een belangrijke schakel in het wegennet tussen Gent en het centrum van Brussel. De bouw wordt uitgevoerd door het consortium Circul2020, bestaande uit Jan De Nul, Besix en Fabricom.
Buiten de vakantieperiode kunnen de werkzaamheden alleen plaatsvinden tussen 22 uur en 6 uur. Vóór de ochtendspits moet de tunnel weer beschikbaar zijn voor het verkeer.

Onderwater betonstorten op 20 meter diepte
Langs de tunnel worden nieuwe nooduitgangen gemaakt. Het trappenhuis van de nooduitgang ligt 24 meter diep vanaf het maaiveld. In de bouwput (foto) is met onderwaterbeton een bodem gestort zodat het grondwater tijdens het storten en uitharden kan blijven staan. Hierdoor worden problemen met de grondwaterdruk voorkomen. Met ConSensor wordt de sterkte van het onderwaterbeton gemeten. Daarbij worden extra lange sensoren van 25 meter gebruikt. Zodra uit de meetgegevens blijkt dat het beton voldoende is uitgehard, wordt de put leeggepompt en het trappenhuis afgebouwd.

In een bijzonder bouwtraject dat 3 jaar duurt en waar slechts 8 uur per nacht gewerkt kan worden, is tijd kostbaar. Door gebruik te maken van ConSensor wordt efficiënt gewerkt en is het mogelijk om bouwtijd en -kosten te besparen.