JandeNul

Fundering van massabeton (BE)

2023-08-03T12:26:26+00:00

Belangrijkste voordelen Met DataBox S4 tegelijkertijd 4 verschillende betonmengsels testen of 4 afzonderlijke metingen doen op te bouwplaats. Meetgegevens van de 4 sensoren vergelijken in één grafiek, gemakkelijk de temperatuurgradiënt volgen. De betonsterkte-ontwikkelingreal-time volgen op het webplatform, de uitvoerder wordt via sms-berichten op de hoogte gehouden van het bereiken van [...]

Stormvloedkering Nieuwpoort (BE)

2020-10-02T13:10:04+00:00

Belangrijkste voordelen Op cruciale plekken de sterkteontwikkeling van het beton volgen. Bouwtijd en kosten besparen door tijdig te ontkisten. Sterktemeting met ConSensor is betrouwbaarder, sneller, goedkoper en makkelijker dan druksterktemeting van kubussen die op de bouwplaats zijn verhard. Versterkt de samenwerking tussen de betrokkenen op de bouwplaats en heeft [...]

Ga naar de bovenkant