Project omschrijving

Belangrijkste voordelen

  • Meetgegevens beschikbaar op het beveiligde webplatform voor betrokkenen a. in de vorm van een .xls bestand voor verdere verwerking in het onderzoek.
  • Met een compacte sensor in real-time betrouwbare meetwaarden van geleidbaarheid en temperatuur online in een dataset beschikbaar.
  • Eenvoudig in gebruik en ook voor onderzoeksinstellingen betaalbaar.

> Lees verder over andere gebruiksvoordelen

Projectgegevens

  • Publicatie: “Influence of silanes on the setting time and early age hardening of bulk hydrophobic mortars” (alleen beschikbaar in het Engels)
  • Onderzoeksinstelling: ULB-VUB, Bruxelles, België
  • Faculteit: 4MAT; BATir
  • Onderzoekers: Nenad Milenković, Jean-Paul Lecomte, Brice Delsaute, Marie-Paule Delplancke, Stéphanie Staquet
  • Bijzonder: ConSensor wordt ook gebruikt door universiteiten en onderzoeksinstellingen in binnen- en buitenland.

Inzicht in de zetting met ConSensor
Door onderzoekers van ULB-VUB (Brussel) is met behulp van ConSensor vastgesteld dat de zetting van het beton goed kan worden afgelezen aan de elektrische geleidbaarheid.

Vertaling toelichting figuren
In figuur 1a en 1b zijn de resultaten van de penetratieweerstandsmeting vergeleken met respectievelijk de elektrische geleidbaarheid en de druksterkte. Voor elke mengselsamenstelling valt het begin van het dalen van de elektrische geleidbaarheid samen met het initiële zetten van het beton, en de verandering van de curve van de geleidbaarheid (oftewel het moment dat de eerste afgeleide van de geleidbaarheid nul is) valt samen met het einde van de zetting. Het moment dat de druksterkte begint toe te nemen valt eveneens samen met het einde van de zettingsperiode.

Explanation of the graphs
“Results from penetration resistance are compared to electrical conductivity and compressive strength in Figure 2a and 2b (1a and 1b?), respectively. In each concrete mix the moment that the electrical conductivity starts dropping coincides with  the initial setting time, and the change in the electrical conductivity curve (that is when the second derivative of the electrical conductivity is zero) coincides with the final setting time. The start of the increase in the compressive strength also coincides with the end of thel setting period.”