De productie van cement is goed voor 8 à 10% van de wereldwijde CO2 uitstoot. De betonsector gaat die verantwoordelijkheid niet uit te weg en zoekt naar andere of verbeterde bindmiddelen of mengsels met een betere CO2 prestatie. Net als met energie is stap 1: besparen. Door met ConSensor te meten wordt inzicht worden verkregen in de snelheid van verharding en de eindsterkte van een mengsel. Met die informatie kan het mengsel worden aangepast: in veel gevallen kan het beton ook met minder cement aan de gestelde eisen voldoen. Dankzij de ConSensor technologie worden niet alleen kosten bespaard, maar kan er meer duurzaam gebouwd worden.