ConSensor introduceert de DataBox 4S die geschikt is voor 1 tot 4 sensoren. Elke sensor kan onafhankelijk gebruikt worden. Het is bijvoorbeeld mogelijk om met de DataBox 4S tegelijkertijd 4 verschillende betonmengsels te testen of 4 afzonderlijke metingen uit te voeren op de bouwplaats. De gegevens van de 4 verschillende metingen kunnen vervolgens in één grafiek vergeleken worden. Hierdoor is het meteen inzichtelijk wat het resultaat is van de verschillende metingen en kan bijvoorbeeld de temperatuurgradiënt in beton real time worden gevolgd.

Ook is het mogelijk om het uithardingsproces en de temperatuur van het beton met behulp van de ConSensor Switch positief te beïnvloeden: aan de hand van de meetgegevens kan het beton daar waar nodig gekoeld of verwarmd worden.

Jan de Nul – Galère is een van de eerste klanten die met de DataBox 4S werkt. Als voorbereiding op de stort van een fundering van massa beton worden betonmengsels getest in blokken massabeton van 1 kubieke meter, zodat er tijdens de uitvoering efficiënt en met zekerheid gebouwd kan worden.