Belangrijkste voordelen

  • Eenvoudige afstemming van de betonsamenstelling op de te verwachten weersomstandigheden.
  • Duurzaam en kostenbesparend bouwen door de betonmix aan te passen aan de actuele temperatuur.
  • Beheersen en verbeteren van de betonkwaliteit.
  • Alle meetgegevens zijn vastgelegd op het webplatform van ConSensor. Ook de buitentemperatuur wordt vastgelegd. De betoncentrale kan daarmee ook achteraf het gekozen betonmengsel verantwoorden.

> Lees verder over andere voordelen.

Projectgegevens

  • Opdrachtgever: Gebr. Van Kessel
  • Aannemer: Casco Bouw
  • Toeleverancier beton:  Bruil beton & mix
  • Architect: WKG architecten
  • Bijzonder: Doorbouwen in winters weer
  • Bouwperiode: 2009 – 2011

Geen tijd verliezen
Woontoren ‘De Koopman’ in Utrecht wordt door Gebr. Van Kessel Bouw en CascoBouw op een bouwplaats gebouwd waar weinig ruimte is. Dit betekent dat er hoge eisen gesteld worden aan de logistiek, zowel op de bouwplaats als eromheen. Een goede logistiek vereist een strakke planning en heldere communicatie. In samenwerking met Bruil beton & mix en EBC bouwservice is ConSensor ingezet om dit proces te ondersteunen. De geavanceerde technologie van ConSensor verbindt de betrokkenen op de bouwplaats en leidt tot een betere afstemming van de betonsamenstelling.

Koude gietbouw bij winters weer
Vanwege de krappe bouwlocatie en om te besparen op de ruwbouwkosten is gekozen voor koude gietbouw. Aangezien de bouw plaatsvindt onder winterse weersomstandigheden moet het betonmengsel dagelijks aangepast kunnen worden aan de temperatuur. Voor koud weer is een mengsel beschikbaar dat bij lage temperaturen ook snel genoeg hard wordt.

Aanpassen betonmengsel aan de weersomstandigheden
Om dagelijks de minimale ontkistingssterkte van 14 N/mm2 te kunnen bereiken wordt op het webplatform van ConSensor de sterkte van het verhardingsproces gevolgd en vastgelegd. Tevens worden de uitvoerder en Bruil via sms-berichten op de hoogte gehouden van de temperatuur en de sterkteontwikkeling van het beton. Als blijkt dat de verwachte sterkteontwikkeling achterloopt op de planning, past de betonmortelcentrale het betonmengsel aan, zodat de volgende dag de minimaal vereiste verhardingssnelheid wel behaald wordt. Door te werken met het optimale betonmengsel, kan er tevens bezuinigd worden op de hoeveelheid cement. Dit is niet alleen kostenbesparend, maar zorgt ook voor minder CO2-uitstoot.