Achtergrond

Gewogen rijpheid

De onderste lijn is de temperatuur (in de tijd). Het blauwe oppervlak onder de lijn is ‘tijd x temperatuur’, dat is de Rijpheid. Door de Rijpheid te vermenigvuldigen met de C-waarde krijg je de gewogen rijpheid (middelste grafiek). Door de druksterktes uit te zetten tegen de gewogen rijpheid krijg je de ijklijn (bovenste grafiek).

Geleidbaarheid

De onderste lijn is de geleidbaarheid (in de tijd). Door de druksterktes uit te zetten tegen de relatieve geleidbaarheid Gmax/G, maal een temperatuur correctie factor, krijg je de ijklijn (bovenste grafiek).

Ga naar pagina: Voordelen – Hoe werkt het? – Achtergrond – Project referenties