Specials & Innovaties

ConSensor doet meer op het gebied van sensoren dan alleen de ConSensor 2.0 betonsterkte sensor. We ontwikkelen speciale sensoren op verzoek van of samen met klanten / gebruikers.

Hieronder enkele concepten die we in ontwikkeling hebben. Bij voldoende belangstelling brengen we deze producten graag op de markt.

  • Vochtsensor voor vloeren (wanneer kan de vloerbedekking worden aangebracht?) Eenvoudige en betaalbare sensor die met behulp van een smartphone kan worden uitgelezen.
  • Goedkope trilling / verplaatsing sensor, bijvoorbeeld voor monitoren infrastructuur. Uitlezing via internet.
  • Chloride sensor voor beton, uitlezing op locatie, of via internet.
  • RFID sensoren. Hier zijn al talloze systemen van, maar ze zijn vaak onnodig complex en duur en niet bestand tegen omstandigheden op de bouw.
  • Eenvoudige betaalbare temperatuur sensoren, uitlezing via lokaal netwerk of via internet. Meerdere oplossingen mogelijk.
  • Permeabiliteit. Hier zijn andere sensoren voor waar we naar kijken, maar metingen met de sensor van de ConSensor 2.0 kunnen op de lange termijn wellicht ook iets zeggen over de duurzaamheid of permeabiliteit van beton. Hier wordt onderzoek naar gedaan.
  • Meten heeft altijd een doel, het controleren of iets aan een bepaalde eis of norm voldoet. Wilt u iets monitoren of controleren, maar bestaat er nog geen geschikte sensor voor? Laat het ons weten, we denken graag met u mee.