Missie

ConSensor staat voor:

  • Kwaliteit

Sterkte meten van beton is tijd-kritisch. Een goede sterktemeting is belangrijk voor de veiligheid en er zijn kosten mee gemoeid. De apparatuur moet het altijd doen, en het goed doen. ConSensor selecteert de meest betrouwbare partners voor de toelevering van producten en diensten. Als er iets mis gaat zoeken we het probleem tot op de bodem uit. En blijven we er aan werken tot het is opgelost.

  • Kennis

We ontwikkelen nieuwe kennis samen met universiteiten, onderzoekers en onze partners, en zorgen voor de overdracht van die kennis naar gebruikers. Op een heldere en begrijpelijke manier, met workshops, artikelen, application notes en video.

  • Innovatie

Een temperatuur alert? Een pdf rapportage met één muisklik? Sturen van koeling of verwarming? We houden contact met onze klanten en vertalen hun wensen in aanpassingen van de apparatuur en de website.

We werken internationaal samen met technische universiteiten en kennisinstellingen aan nieuwe sensoren, bijvoorbeeld voor chloride metingen, en voor het verder verbeteren van de gewogen rijpheid en geleidbaarheid methode.

Ga naar pagina: Het team – Missie – Dealers – Contact